Løsninger/ Tilpasset din bransje

Betaling i bedriftskantiner foregår i dag med forskjellige kredittordninger. Svært mange systemer er arbeidskrevende og lite oversiktlige. Kasse og Butikkdata AS tilbyr smartkortbaserte betalingsløsninger som gir bedriften flere fordeler.

Les mer

Viktige funksjoner for faghandel:
- Gavekort og tilgode
- Sette salg på vent
- Integrert betalingsterminal
- Skanning
- Tidskontroll...

Les mer

QT-6600 er en robust og fleksibel maskin og den store klare skjermen gir deg hele tiden god oversikt over alle varer. QT-6600 kan settes opp med forskjellige skjermbilder for lunsj, a la carte, bar osv avhenging av tid på døgnet.

Les mer

Frisører og terapeuter jobber ofte på provisjon av behandlinger som utføres og salg av produkter, det er derfor viktig at kassasystemet settes opp slik at dette tas hånd om.

Les mer

I en bar/pub er det meget viktig at kassasystemet er satt opp slik at det er enkelt og hurtig å bruke. Alle salg skal slåes inn fortløpende og derfor er det praktisk at flest mulig varer er tilgjengelig med færrest mulig tastetrykk.

Les mer

I bakeriutsalg og kafé er det ofte mange varer, varene må derfor sorteres på en logisk og praktisk måte på kassen samt ha tilgang på mange varer med få tastetrykk.

Les mer

CASIO og KBD AS fører en rekke produkter som programmeres og tilpasses de forskjellige formål, bransjer og brukergrupper.

Vår lange erfaring og fartstid har gjort at vi ”kjenner” de forskjellige krav og behov for alle bransjer. Her, under LØSNINGER har vi prøvd å dokumenter noen forskjellige bransjeløsninger. Finner du ikke den løsningen som din butikk / bransje trenger, så kontakt oss.

CASIO KASSASYSTEMER
- Telenorforhandler & telefoner
- Skannere – Vekter – Printere
- Betalingsterminaler fra BBS & POINT
- Prismerking & Rekvisita

Generelle funksjoner

Her på Generelle Funksjoner har vi samlet informasjon som er generell for alle bransjer og modeller av kassaapparater. Alle har ikke behov for alle funksjoner. Det er viktig at mulighetene gjennomgåes og at kunde og leverandør sammen finner fram til riktig modell og utstyrsvalg.

Ved kjøp av nytt kassasystem anbefaler vi at kunden lager en kravspesifikasjon på ønsker og krav og deretter tar kontakt med leverandør for forslag om forskjellige alternativ.

Differensiert MOMS

1 Juli 2001 ble det innført differensierte momssatser i Norge. Siden da har vi hvert år hatt regelendringer vedrørende moms. Pr 1 sept 2006 har vi følgende moms satser i Norge: 25%, 14%, 8% og 0%

Kundekvitteringene og salgsrapporter fra kassaapparatet skal vise og skille mellom de forskjellige MVA-satsene. Dette er viktig både for din egen regnskapsførsel, og ikke minst for dine kunders regnskapsførsel.

På alle CASIO’s modeller har vi fra 4-10 Momssatser.

Regnskapsloven

I januar 2002 kom myndighetene med Ny Regnskapslov som satte nye krav til bruk av kassaapparat. Fra januar 2006 ble disse reglene ytterligere forsterket/utvidet i ”Ny Bokføringslov”. Bl.a. kreves det at alle benytter kassaapparat, og det settes en rekke krav til bruker og til kassaapparatet.

Alle CASIO’s modeller er tilpasset Ny Bokføringslov og våre selgere og forhandlere veileder deg til valg av riktig modell.

Gå til Lovdata på link under for detaljert informasjon
§ 5-3. Særlig om dokumentasjon av kontantsalg
(se § 5-3-2. Kassaapparat mv)

Viktige kassafunksjoner

Ved valg av nytt kassasystem er det viktig å finne modell som er tilpasset butikkens behov og ønsker. De forskjellige bransjer har ulike behov, og CASIO har tatt hensyn til dette og laget flere forskjellige bransjerettede standardprogrammer. Det er viktig at du ser på dine(bransjens) egentlige behov og at disse blir tatt hensyn til ved valg av modell.

Pantelink?
Gavekort?
Tilgodeseddel?
Take Away?
Ekspeditøravbrudd?
Rapportbehov?
Rabatter / Sperre?
Reg pr ansatt?
Integrert bet terminal?
Kundedisplay?
Plassering av skuff?
Kontrollfunksjon?

Kopirett © 2013 & Alle rettigheter reservert av Aktiv1 AS