Viktige funksjoner for faghandel:
• Gavekort og tilgode
• Sette salg p vent
• Integrert betalingsterminal
• Skanning
• Tidskontroll
• Kople sammen flere maskiner
• Rabattsperre
• Salg hittil i dag

Integrert betalingsterminal er viktig for de brukersteder som ønsker stasjonær betalingsterminal anbefaler vi integrasjon mot kassaapparatet. Integrerte løsninger minsker muligheten for feilinnslag, da beløpet overføres
automatisk fra kassaapparatet til terminalen og videre til Nets/banken. Dette gir større sikkerhet og raske transaksjoner, hvor kassaapparatet gir komplett kvittering for salget og transaksjonen på betalingsterminalen

Kopirett © 2013 & Alle rettigheter reservert av Aktiv1 AS