Betaling i bedriftskantinger foregår i dag med forskjellige kredittordninger. Svært mange systemer er arbeidskrevende og lite oversiktlige.
Kasse og Butikkdata AS tilbyr smartkortbaserte betalingsløsninger som gir bedriften flere fordeler. Også for kantiner som deles av flere bedrifter.

Fordelene er:
- Raskere avvikling av køene i kassapunktet
- Ingen kontanthåndtering = hygenisk
- Kan benyttes i kombinasjon med adgangskontroll

For innlasting av elektroniske penger i kort finnes ulike muligheter:
- Kassapunkt i kantine
- Bankterminal (Bank-Axept)

Andre bruksområder for smartkortet:
- Kaffemaskiner, telefoner og andre automater
- Aksess datanettverk, bygning og parkering
- Rabattkort hos samarbeidspartnere
- Oppsamling av poeng - belønning/lojalty system

Kopirett © 2013 & Alle rettigheter reservert av Aktiv1 AS