Casio Business Management Solution

Produkt beskrivelse

CBMS er en backoffice programvare til CASIO QT-6000, 6100 og 6600 som installeres på pc'n på kontoret.

CBMS har nå også mulighet for overføring av salgstall til regnskapssystemet. Vi har ferdig interface til Visma Global, Business, Scenario, samt Mamut, 24SevenOffice og Tripletex


Med CBMS softwaren kan du gjøre all programmering som trengs på ditt kassasystem til din restaurant eller butikk. Dette legges enklet inn på din pc etter ønske og sendes over til kassapunktene på ønsket tidspunkt.
Meny endringer og andre vare endringer kan derfor planlegges i god tid og sendes når endringen ønskes.

Alle salgstall hentes også inn når dagen er over, enten manuelt eller automatisk etter en timeplan. På denne måten får du vesentlig enklere tilgang til å gjøre endringer i ditt vareregister, og en database med salgstall som kan hentes frem i etterkant etter valgfrie fra-til datoer.

Fortjenste på varer og varegrupper en noen av fordelene som CBMS gir deg. Med lagerstyring i fullversjonen får man registert svinn og får en helt korrekt dekningsbidrag på varene i bedriften. Lagerstyring er valgfritt og kan også benyttes kun på enkelte utvalgte varer.

Det er også alle muligheter for skanning på denne softwaren.

Softwaren har mulighet for tilknytting av flere avdelinger til ett hovedkontor. Her kan man skille på pris på varer, forskjellig tastatur pr avdeling og mange rapportmuligheter.

Kopirett © 2013 & Alle rettigheter reservert av Aktiv1 AS