Smartkortbaserte betalingsløsninger

Produkt beskrivelse

Kantine

Betaling i bedriftskantinger foregår i dag med forskjellige kredittordninger. Svært mange systemer er arbeidskrevende og lite oversiktlige. Kasse og Butikkdata AS tilbyr smartkortbaserte betalingsløsninger som gir bedriften flere fordeler. Også for kantiner som deles av flere bedrifter.
 

Fordelene er:
- Raskere avvikling av køene i kassapunktet
- Ingen kontanthåndtering = hygenisk
- Kan benyttes i kombinasjon med adgangskontroll

For innlasting av elektroniske penger i kort finnes ulike muligheter:
- Kassapunkt i kantine
- Bankterminal (Bank-Axept)

Andre bruksområder for smartkortet:
- Kaffemaskiner, telefoner og andre automater
- Aksess datanettverk, bygning og parkering
- Rabattkort hos samarbeidspartnere
- Oppsamling av poeng - belønning/lojalty system

 

Korttyper

Mifarekort = kontaktløst kort/berøringsfritt. Er et smartkort, men med chip inne i kort, og en tilkoblet antenne er også inne i kortet, langs kantene. Det er MiFare kort som brukes i vårt kantinesystem.
 
Smartkort = plastkort med chip. Kan lagre mye informasjon og programmer i chip. Finnes ulike kapasitetsnivåer, alt fra minnechip til prosessorer. De fleste bruker minnekort GemClubMemo som har to filer i chip.

Magnetstripekort = lagrer en ID i kort, og har minne. Begrenset brukernytte pga. lav sikkerhet vedrørende kopiering, og svært liten kapasitet.

Smart kantineløsning som merverdiverdi for bedriften:
Smartkort som kortløsning er kommet for å bli. Det betyr at kantinedelen er ikke bare en praktisk og ressursbesparende løsning, men er i utgangspunktet et administrativt styringsverktøy i en bedrift/organisasjon. Et enkelt kort gir ansatte adgang til parkeringsplass, bygning/kontordel, datanettverk, kantine, trimrom, solarium og eventuelt andre automater på – eller i tilknytning til arbeidsplassen.  
I tillegg kan arbeidsgiver fortløpende legge inn nye applikasjoner og oppdateringer slik at kortet oppdateres automatisk når den ansatte bruker kortet i en kortleser.

Dagens kortsituasjon:
De aller fleste bedrifter i dag har kort med magnetstripe siden denne teknologien har vært god nok i mange år. I dag er alle store aktører (Securitas, ABB, Sønnico, Bravida mfl.) innen f.eks. adgangskontroll ferdige med denne teknologien som er gammel og på vei ut. Sikkerheten er for dårlig, og kapasiteten er for liten for dagens behov. Kombinasjonskort er også aktuelt, med antenne inne i kortet i tillegg til synlig chip.
Magnetstripen er likevel enkel og billig å legge på smartkortene slik at eksisterende system kan kombineres, og investeringsutgifter gå over to budsjettår.
 

 

Kopirett © 2013 & Alle rettigheter reservert av Aktiv1 AS